DAŇOVÉ ASPEKTY NEFINANČNÍCH DARŮ

DAŇOVÉ ASPEKTY NEFINANČNÍCH DARŮ
Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT od svých partnerů může přijímat i NEFINANČNÍ DARY, a to většinou formou služeb na provoz, marketing nebo jinou formu propagace a prezentace nadačního fondu či poskytování výrobků a didaktických pomůcek pro podporu výchovy dětí v MŠ nebo ZŠ.

Nefinanční dary se chovají obdobně jako peněžní dary a vztahují se na ně stejné účetní a daňové předpisy. Přijatý dar je třeba ocenit a zaúčtovat, tj. vykázat v nákladech jako spotřebovaný náklad a současně vykázat ve výnosech jako přijatý dar.

Pro příjemce daru je tedy nepeněžní dar jak nákladem, tak výnosem. Pokud jde o daňovou stránku, u příjemce nemá nepeněžní dar na základ daně z příjmů žádný vliv.

U poskytovatele daru jde v případě podnikatelského subjektu o náklad stejně jako v případě peněžního daru a současně o výnos, protože je uskutečněno plnění, tedy dodáno zboží či služba. Plátce DPH proto z poskytnutého daru odvádí DPH. Současně si poskytovatel daru - pokud od příjemce obdrží potvrzení, že dar je k vyjmenovaným veřejně prospěšným účelům - může za podmínek daných zákonem o daních z příjmů dar odečíst jako odčitatelnou položku ze základu daně.

Vzhledem k tomu, že máme tyto stránky na portále Webgarden ZDARMA, omlouváme se všem návštěvníkům těchto stránek za někdy i rušící REKLAMU, kterou nemůžeme ovlivnit. Děkujeme moc za Vaše pochopení !!!

Identifikace a základní informace dle zákona

Sídlo: třída T.G.Masaryka 879, 552 03 Česká Skalice

Spisová značka: N 438 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO: 05373450

Účel nadačního fondu:
- dosahování obecně prospěšných cílů ve školství, zejména však v mateřských
školách, a to na podporu výchovy a řešení sociálně patologických jevů
systémem aktivizace a motivace k práci s knihou a vnímání tak příběhů s
poučením
- podpora výchovných metod učitelského sboru v mateřských školách ve snaze
absorbovat výchovné knihy přímo do rodin systémem výchovných akcí, kdy
základním oceněním jsou darované knihy pro celý kolektiv dětí
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one